Niet-Gevaccineerde Kinderen Weigeren op Kinderdagverblijven en Scholen - Discussie

door Bas van Steekelenburg Samenleving - Gezondheid & Zorg - Recht & Politiek

Volgens de WHO zijn twijfels over de veiligheid en effectiviteit van vaccins een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. In 2018 verdrievoudigde het aantal mazeleninfecties in Europa, met als gevolg tientallen doden en levenslange hersenschade voor sommige kinderen. Wordt het geen tijd deze ‘anti-vaxers’ via maatregelen te sturen tot wél vaccineren?  

Minder mensen zien de noodzaak voor vaccinaties. Dit zou deels gerelateerd zijn aan het feit dat de vaccinatieziektes minder voorkomen in Europa. 

Steeds meer mensen in Europese landen twijfelen of vaccinaties veilig zijn en over de effectiviteit. Verder is er altijd al een grotere weerstand van religieuzen tegen vaccineren geweest. 

Als er minder mensen zich inenten is dit vooral problematisch voor kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden. Bij baby’s onder de viertien maanden werkt het immuunsysteem niet goed genoeg om al tegen alle ziekte te kunnen inenten. Ook andere ongevaccineerden lopen een risico. 

Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de ziekte. Voor de ziekten Bof-mazelen-rodehond (BMR) adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie 95%.

Doordat er bij een hoge vaccinatiegraad in een groep minder ziektedragers zijn, heeft een individu zonder resistentie een lagere kans besmet te raken. Zo beschermt een groep een individu voor ziekten, wat ook wel groepsbescherming of groepsimmuniteit wordt genoemd.

In Nederland biedt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gratis vaccinaties aan voor bescherming tegen 12 ernstige infectieziekten. Hiermee streeft men naar langdurige bescherming tegen de volgende ziekten: 

 • DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio), hib-ziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte
 • MENacwy: meningokok bacteriën A, C, W en Y
 • BMR: Bof, Mazelen en Rodehond. 
 • HPV (HumaanPapillomaVirus)

90,2 procent van de twee-jarigen is volledig gevaccineerd. Tussen 2014 en 2018 daalde deze vaccinatiegraad met 3 procentpunt. 


Scholen en kinderdagverblijven zouden ongevaccineerde kinderen moeten weigeren

Ouders zijn verplicht om aan te tonen dat het kind is ingeënt tegen de 12 infectieziekten van het RIVM.ARGUMENTEN VOOR

1. Voorkomt onnodig leed en collectieve zorgkosten

In 2014 brak er in Nederland een mazelenepidemie uit in Reformatorische gemeenten. 180 kinderen werden opgenomen in het ziekenhuis, 19 gezondheidsmedewerkers raakten besmet en een niet-gevaccineerd meisje van 17 overleed. Leed en miljoenen aan collectieve zorgkosten waren voorkomen als men had gevaccineerd. 

2. Niet vaccineren is asociaal tegenover medemens

Anti-vax'ers profiteren van de hoge vaccinatiegraad, maar doen niet de moeite voor de prikken met een minimaal risico op bijwerkingen. Ook worden zorgkosten gedeeltelijk afgeschoven op het collectief; de belastingbetaler zoals jij en ik. Zo geniet men van 'wel de lusten, niet de lasten'. Een sterkere verplichting tot vaccineren voorkomt dit. 

3. Prikken zijn veilig volgens RIVM en Wereldgezondheidsorganisatie

Vaccinaties zijn veilig. Wel is er soms kans op niet ernstige bijwerkingen. Het RIVM heeft een overzichtelijke pagina met informatie over alle misvattingen over vaccinaties, te lezen via Rijksvaccinatieprogramma.

4. De wet heeft grenzen aan lichamelijke onschendbaarheid en godsdienstvrijheid

Alhoewel het lichaam volgens de Grondwet (Art. 11) onschendbaar is, zijn beperkingen mogelijk als dit bij wet is geregeld. Zo mag men ook fouilleren of een bloedproef van iemand verlangen in bepaalde situaties. In artikel 6 - Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging - staat: 'De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid...

Ongevaccineerde kinderen weigeren zou hen indirect dwingen omdat men toch onderwijs wil en moet volgen. Zo'n maatregel lijkt dus binnen de kaders van de wet te passen. 

ARGUMENTEN TEGEN

1. Dwingen zorgt voor extra weerstand

Voor een groep die twijfelt om te vaccineren kan zo'n maatregel gevoelens versterken om niet te vaccineren. Ze voelen zich tegen de muur gezet door het collectief, en gaan juist niet doen wat er van hen verlangd wordt.

2. Niet ingeënte kinderen worden volledig buitengesloten 

  Gelijkheid is een mensenrecht; iedereen dient door de wet gelijk behandeld te worden. Door groepen uit te sluiten van onderwijs worden groepen ongelijk behandeld.  

  3. Vrijheid van geloof betekent de vrijheid om niet te vaccineren

  Sommige Christenen vaccineren niet, omdat God almachtig is en zaken voorbestemd zijn; dus ook gezondheid en ziekte. Men vaccineert niet, omdat men zo de wil van God in de weg zit. Door indirect verplichten te vaccineren, maakt de overheid inbreuk op de vrijheid om geloof te beleven zoals men dat wil. 

  Je hebt zeker wel iets toe te voegen aan deze discussie? Help mee en draag bij!